Пријемни испит 2017/2018.

УПИС УЧЕНИКА У КАРЛОВАЧКУ ГИМНАЗИЈУ
ШКОЛСКА 2017/18.

Карловачка гимназија уписује у школској 2017/2018. години следеће:

 • класични језици     - 12 ученика
 • живи језици
  • енглески        - 60
  • кинески          - 12
  • италијански  - 12
  • шпански         - 12
  • руски               - 12
  • немачки          - 12
  • француски     - 12
Пријемни испит за упис ученика у Карловачку гимназију у школској 2017/18. години одржаће се 03.06. и 04.06 2017.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
- Пријављивање кандидата за пријемни испит: петак/субота/недеља/понедељак 12-15.05 од 9-14ч
- Пријемни испит
: субота-недеља 03.06-04.06.2017. 10-12ч
- Прелиминарни резултати пријемног испита: среда 07.06.2017. до 8ч
- Подношење и решавање евентуалних жалби
ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у Гимназији): четвртак 08.06. од 8-16ч
- Коначни резултати
пријемних испита (детаљније обавештење у Гимназији): петак 09.06.2017. до 12ч
- Упис ученика
у средње школе - први уписни круг: уторак и среда 04. и 05.07.2017.


 Гимназија  
  JBSK GA 4R16S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ -
 КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
  JBSK GA 4R10S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ -
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК...............................................................................

 60 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R13S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -   ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК ......................................................................... 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R15S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 КИНЕСКИ ЈЕЗИК...............................................................................

 12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R17S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК...............................................................................

 12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R25S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 РУСКИ ЈЕЗИК...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R11S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R24S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 ШПАНСКИ  ЈЕЗИК...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................

Кандидати се уписују у филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу:

1. успеха на пријемном испиту;

2. успеха на завршном испиту (мала матура);

3. успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха VIVII, VIII разреда основне школе (успех се вреднује тако што се општи успех на крају  VI разреда (заокружен на две децимале), помножи бројем четири (4), општи успех  VII и VIII разреда основне школе (заокружен на две децимале), помножи бројем пет (5);

- на основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова;

- кандидат који је завршио VI разред у иностранству или у Републици Србији завршио VI разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе;

- на основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста;  

- резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе из предмета који су од значаја за упис у филолошку гимназију на Републичком такмичењу из српског, односно матерњег језика и страног језика (за освојено прво место - 60 бодова, друго - 50 бодова и треће - 40 бодова).

Кандидат за упис у филолошку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Кандидат за упис у филолошку гимназију може да оствари највише по 120 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова на пријемном испиту.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
- носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
- кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
- кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.

Резултати пријемног испита за упис у школску 2017/2018. годину

Резултати кандидата који су полагали тест из енглеског језика 1

Резултати кандидата који су полагали тест из енглеског језика 2

Резултати кандидата који су полагали тест из енглеског језика 3

Резултати кандидата који су полагали тест из руског језика

Резултати кандидата који полагали тест из немачког језика

Резултати кандидата који су полагали тест из француског језика