Пријемни испит 2016/2017.

УПИС УЧЕНИКА У КАРЛОВАЧКУ ГИМНАЗИЈУ
ШКОЛСКА 2016/17.

Карловачка гимназија уписује у школској 2016/2017. години следеће:

 • класични језици     - 12 ученика
 • живи језици
  • енглески        - 60
  • кинески          - 12
  • италијански  - 12
  • шпански         - 12
  • руски               - 12
  • немачки          - 12
  • француски     - 12
Пријемни испит за упис ученика у Карловачку гимназију у школској 2016/17. години одржаће се почетком јуна. 
 • Подношење докумената обавља се у Карловачкој гимназији:
  • 20. мај (петак)          10:00-16:00 часова
  • 21. мај (субота)        10:00-16:00 часова
  • 22. мај (недеља)        9:00-14:00 часова
  • 23. мај (понедељак) 10:00-16:00 часова
 • Кандидат треба да донесе извод из матичне књиге рођених и ђачку књижицу (са овереном фотографијом). Препорука је да кандидат лично обави пријављивање.
 • Полагање пријемног испита обавиће се:
  • 04јуна (субота)  10:00-12:00 часова (српски језик и књижевност) и
  • 05јуна (недеља) 10:00-12:00 часова (страни језик). 
 • Кандидати треба да дођу у школу најкасније до 9:30 часова.
 • Објављивање резултата:
  • прелиминарни резултати пријемног испита - 8. јуна;
  • подношење евентуалних жалби уписној комисији - 8. и 9. јуна, 08:00-16:00 часова;
  • коначни резултати пријемних испита биће објављени до 10. јуна у 12:00 часова;
  • предаја попуњене листе жеља (у основној школи) - 25. и 26. јуна;
  • распоређивање ученика по школама - 4. јула;
  • упис ученика у Карловачку гимназију - 5. и 6. јула.

Кандидати се уписују у филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу:

1. успеха на пријемном испиту;

2. успеха на завршном испиту (мала матура);

3. успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха VIVII, VIII разреда основне школе (успех се вреднује тако што се општи успех на крају  VI разреда (заокружен на две децимале), помножи бројем четири (4), општи успех  VII и VIII разреда основне школе (заокружен на две децимале), помножи бројем пет (5);

- на основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова;

- кандидат који је завршио VI разред у иностранству или у Републици Србији завршио VI разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе;

- на основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста;  

- резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе из предмета који су од значаја за упис у филолошку гимназију на Републичком такмичењу из српског, односно матерњег језика и страног језика (за освојено прво место - 60 бодова, друго - 50 бодова и треће - 40 бодова).

Кандидат за упис у филолошку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Кандидат за упис у филолошку гимназију може да оствари највише по 120 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова на пријемном испиту.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
- носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
- кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
- кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.