Размена ученика наше школе и ученика Прве гимназије у Марибору

            Ученици II4, III2 и IV2 одељења који уче шпански као први страни језик имали су прилику да у току школске године сарађују и да се друже са ученицима Прве гимназије у Марибору у оквиру размене коју су организовале професорке Неда Недовић и Обренка Давидовић са Евом Шкобаљ, професорком шпанског језика у Првој гимназији. Овај пројекат је реализован у два дела: посетом ученика и професора из Марибора Сремским Карловцима у периоду од 2. до 5. октобра 2012. године, а затим и боравком ученика и професора наше школе у Словенији у периоду од 18. до 21. марта 2013. године.

              Сарадња са Првом гимназијом успостављена је након учешћа ученика наше школе на VI Међународном позоришном фестивалу на шпанском језику за средњошколце, који је одржан у марту 2012. године као део ширег пројекта представљања града Марибора као престонице европске културе за 2012. годину, а чији је један од организатора била Прва гимназија. Професори обе школе су у овом догађају препознали основу за стварање дубљих веза међу ученицима и професорима, а све у циљу промовисања пријатељства и толеранције међу народима путем упознавања и разумевања друштвених, културних и језичких разлика обеју земаља, али и у циљу развијања свести ученика о значају учења страних језика као једног од основних фактора у промовисању мултикултуралности.

             У том смислу, размена ученика је организована на начин који би омогућио постизање ових општих циљева: ученици-гости су присуствовали редовној настави у школи-домаћину, као и разним ваннаставним активностима, док су смештајем у породицама ученика-домаћина имали прилику да изван формалног оквира упознају живот и навике својих нових пријатеља. Такође, путем организованих посета различитим културноисторијским споменицима и музејима, ученицима је било омогућено да добију потпунију слику о културним, историјским и географским одликама земље и народа чији су били гости.

Неда Недовић, професорка шпанског језика