Награда за најбољу позоришну представу на V Међународном позоришном фестивалу за средње школе „Aplauze“ у Констанци

             У току школске 2012/2013. године активно је радила драмска секција на шпанском језику Teatro ambulante“ под менторством проф. Неде Недовић. Рад ове секције замишљен је као допуна интегрисаној настави језика и књижевности, односно као пружање могућности ученицима да путем креативног приступа у развоју комуникативне компетенције на шпанском језику и кроз остваривање својих уметничких потенцијала ближе упознају и разумеју културу насталу на том језику, а самим тим развију и свест о важној улози учења страних језика и уметности у промовисању толеранције и поштовања међу народима.

             У складу са постављеним циљевима чланови секције, односно ученици одељења IV2 и II4, у току школске године марљиво су изучавали драмско дело Федерика Гарсије Лорке, те су за учешће на V Међународном позоришном фестивалу за средње школе „Aplauze“ у Констанци у Румунији одабрали и припремили луткарску фарсу овог аутора под називом El retablillo de don Cristóbal у режији проф. Неде Недовић. Овај фестивал је одржан у периоду од 31. марта до 6. априла 2013. године, а наши ученици су за свој труд и рад су добили бројне похвале, које су и званично потврђене на церемонији затварања у виду добијене награде за најбољу позоришну представу на страном језику. Ово незаборавно искуство је са собом донело и успостављену сарадњу са бројним школама, а пре свега са школом „Mircea cel Bătrân“, која је била организатор Фестивала. Такође, многобројна новонастала пријатељства представљају доказ да учење страних језика и уметност могу представљати добру основу за стварање једног бољег и толерантнијег света.

Неда Недовић, професорка шпанског језика