Друштвo математичара Србије Финално такмичење

поставио/ла Karlovacka gimnazija 06.06.2018. 03:07
„Кенгур без граница“ 2018.

10. јун 2018.
Крагујевац

Време Активности
11.30 Почетак прозивке.
12.00 Почетак решавања тестова.
13.00 Крај рада за I и II разред. Почетак

прегледања тестова.
13.15 Крај рада за III и IV разред.
Настављање прегледања тестова.
13.30 Крај рада за преостале разреде.
Настављање прегледања тестова.
Објављивање табеле тачних
одговора.

15.00 Прелиминарни резултати и
почетак времена за жалбе.
15.30 Крај времена за жалбе.
15.45 Коначни резултати.
16.00 Почетак поделе награда.
Comments