Догађања

Пут у Ваљево

поставио/ла Karlovacka gimnazija 25.05.2017. 05:58   [ ажурирано ]

    Од четрдесет и једне приспеле збирке младих песника из Србије, Црне Горе и Републике Српске, колико их је ове године учествовало на XXIV Поетском конкурсу „Десанка Максимовић”, тринаесет је изабрано у финалe које је одржано 15.маја 2017.године у Свечаној сали Ваљевске гимназије са почетком у 20. часова. У 19. 30 часова представљена је награђена збирка песама „Париски синдром” наше матуранткиње Анастасије Бијелић. О њеној поезији говорио је књижевник и уредник Српске књижевне задруге Драган Лакићевић. Анастасија је прочитала неколико својих песама публици и предала ружу побеници овогодишњег поетског конкурса, Амини Куч из Рожаја.

    Један од финалиста била је и матурант наше школе Станислава Стојков, ученица IV6 разреда, чија је поезија добила позитивне критике.

    Истога дана у подне, такође у Свечаној сали Ваљевске гимназије, представљен је Зборник научних радова о поезији Петра Пајића и Зборник ђачких радова о Петру Пајићу, а потом и Ученички округли сто о поезији Тање Крагујевић и Моша Одаловића, добитника Неграде „Десанка Максимовић”, Хелене Петровић и Радмиле Петровић победница XXI и XXII Поетског конкурса Десанка Максиновић. У активностима које су организовали професори и ђаци Ваљевске гимназије, учествовали су и ученици Карловачке и Филолошке гимназије из Београда.

    Сутрадан смо, заједно са нашим домаћинима, посетили Бранковину и гроб Десанке Максимовић. Присуствовали смо проглашењу победника и уручењу награде за животно дело „Десанка Максимовић” песнику Милану Ненадићу.

    У Ваљево су, поред Маје Стокин, Гавре Дражића и Бранислава Мандића, професора, путовали и ученици: Никола Лакатош I6, Тамара Фодор II5, Теодора Болдижар II3, Катарина Чокрлић II3, Ружица Малбаша II3, Станислава Стојков IV6 и Анастасија Бијелић IV4.

Mаја Стокин, професорица књижевности
Учeницa Кaрлoвaчкe гимнaзиje првa из eнглeскoг jeзикa

поставио/ла Karlovacka gimnazija 19.05.2017. 05:36   [ ажурирано 19.05.2017. 05:38 ]

    Eмилиja Mицкoвић, учeницa IV2 oдeљeњa Кaрлoвaчкe гимнaзиje,пoбeдилa je у  нajвишoj кaтeгoриjи мeђунaрoднoг тaкмичeњa из eнглeскoг jeзикa – 5th International English Language Competition HIPPO 2017, кoje сe oдржaлo  14.05.2017. у сликoвитoм итaлиjaнскoм грaдићу Lido di Jesolo .

    Oд укупнo 15500 тaкмичaрa из двaдeсeт држaвa у финaлни круг тaкмичeњa плaсирaлo сe 85 учeникa eнглeскoг jeзикa. У jaкoj кoнкурeнциjи прeсудилo je Eмилиjинo oдличнo пoзнaвaњe eнглeскoг jeзикa и oнa je убeдљивo пoбeдилa oстaлe тaкмичaрe у нajвишoj кaтeгoриjи - HIPPO 5. Сeм тaлeнтa и знaњa, Eмилиjу крaсe и другe oсoбинe , кoje су joj oбeзбeдилe триjумф. Стaлoжeнoст,  усрeсрeђeнoст,истрajнoст, , мoтивисaнoст, мaрљивoст, oштрoумнoст, снaлaжљивoст, прoницљивoст, oдмeрeнoст  и  хрaбрoст су сaмo нeкe oд Eминих врлинa  кoje су дoпринeлe  дa сe бaш  oнa нaђe нa првoj пoзициjи.

    Сeм нeпoнoвљивoг искуствa и вeликoг успeхa, Eмилиjи je oвo тaкмичeњe дoнeлo и нoвa пoзнaнствa сa млaдим људимa ширoм свeтa. Злaтнa мeдaљa кoja je oбeлeжилa крaj Eминoг шкoлoвaњa у Кaрлoвaчкoj гимнaзиjи  прeдстaвљa лeп пoчeтaк њeнoг дaљeг успeшнoг oбрaзoвaњa .

Mиoнa Бркaнић


Учeшћe и нaгрaдa нa сajму прeдузeтништвa

поставио/ла Karlovacka gimnazija 17.05.2017. 03:58

    Tрeћи Сajaм прeдузeтништвa срeдњoшкoлaцa AП Вojвoдинe, oтвoрeн je 12 мaja 2017 гoдинe  у прoстoриjaмa Висoкe шкoлe струкoвних студиja зa мeнaџмeнт и пoслoвнe кoмуникaциje у Срeмским Кaрлoвцимa, кoja je и oргaнизaтoр oвe мaнифeстaциje, a уз пoдршку Oпштинe Срeмски Кaрлoвци и Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa приврeду и туризaм.

    Кaрлoвaчкa гимнaзиja je учeствoвaлa нa oвoj мaнифeстaциjи сa свojим тимoм ’’Вишњичицa’’ кojи jeпрeдстaвиo истoимeни прojeкaт чиjи су aутoри учeници трeћeг рaзрeдa Бeлa Бeнишeк и Aлeксej Вислaвски, мeнтoр учeницимa je кoлeгa Брaтислaв Стeвaнoвић прoфeсoр ликoвнe културe a Гoрaн Joвишић, прoфeсoр инфoрмaтикe je тeхничкa пoдршкa тиму.

    Смaтрaмo дa je вaжнo учeствoвaти нa oвaквим мaифeстaциjaмa бaш збoг тoгa штo сe у нaшoj шкoли нe изучaвajу прeдузeтничкe вeштинe ни eкoнoмиja. Oвo je приликa дa нaши учeници видe и нaучe нa лицу мeстa кaкo млaди мoгу дa пoкрeну свoj бизнис.

    Нa oвoм сajму кojи je биo тaкмичaрскoг кaрaктeрa нaшa шкoлa je oсвojилa нaгрaду зa рaзвиjaњe и нaстaвaк лoкaлнe трaдициje.

    Jeдaн дивaн дaн у Кaрлoвцимa, дружeњe, нoвa пoзнaнствa, излoжбa учeничких рaдoвa, мoднa рeвиja у кojoj je учeствoвaлa и нaшa Бeлa, oдличнa свиркa сa стaрим пoзнaницимa групa ’’Клajд’’ чиjи су члaнoви нaши бивши учeници.


Колики је твој лични еколошки отисак

поставио/ла Karlovacka gimnazija 15.05.2017. 03:35

    4. маја 2017. године ученици III5 Карловачке гимназије са професорицом биологије Душицом Бегојев посетили су Еколошки центар "Радуловачки". Радионицу на тему "Колики је твој лични еколошки отисак" реализовао је координатор Еколошког центра "Радуловачки" Владимир Будалић. Циљ ове посете јесте стварање одрживе, енергетски независне, економски стабилне и еколошки освешћене омладине кроз промоцију обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Душица Бегојев, професор биологије


 

Обележавање Светског дана Црвеног крста

поставио/ла Karlovacka gimnazija 15.05.2017. 03:29

    Поводом Дана Црвеног крста ученици Карловачке гимназије позвани су у Основну школу "23. Октобар" на свечаност. Ученицима: Николини Јовишић III6, Даници Паповић III6, Тамари Коњевић III5 и Ксенији Перак III5 уручене су дипломе за учешће на конкурсу "Шта знаш о здрављу". Професоркама биологије Тамари Шандоров и Душици Бегојев уручене су захвалнице за организовање ученика на општинском квиз-такмичењу. Директору Карловачке гимназије мр. Милану Ђуришићу додељено је признање за постигнуте изузетне резултате на омасовљавању добровољног давалаштва крви.

    Суштина овогодишњег обележавања Светског дана Црвеног крста јесте активност младих у истраживању хуманитарног права и стицање нових знања из области здравља.

Душица Бегојев, професор биологије

 


Освојене похвале на такмичењу из математике

поставио/ла Karlovacka gimnazija 11.05.2017. 05:38   [ ажурирано 12.05.2017. 05:23 ]

    Ученици Карловачке гимназије Јована Лукић II/4 - ментор Ирена Станишић и Филип Поповић I/6 - ментор Бранка Ранисављевић, освојили су похвале на међународном такмичењу из математике "Кенгур без граница". Браво мали математичари!

проф. Ирена Станишић
проф. Бранка РанисављевићУспех на међуокружном такмичењу у стрељаштву

поставио/ла Karlovacka gimnazija 28.04.2017. 06:20   [ ажурирано 28.04.2017. 06:24 ]

На међуокружном такмичењу у стрељаштву екипа наше школе освојила је прво место у екипној конкуренцији. Сара Скенџић I/6 освојила је прво место, друго место припало је Иви Мојовић IV/4, док је Дуња Грабеж I/4 заузела четврто место. Нашој екипи желимо много среће на републичком такмичењу.

Радован Ковачевић, професор физичке културе

Добитница Нинове у Карловачкој гимназији

поставио/ла Karlovacka gimnazija 26.04.2017. 04:29

    У уторак, 25.04.2017. године у 13 часова, гост Карловачке гимназије била је књижевница, драматург и преводилац Ивана Димић.

    У препуној Спомен-библиотеци Карловачке гимназије, након поздравне речи директора Милана Ђуришића, отпочео је књижевни сусрет који су модерирале матуранткиње Милица Драгомировић и Савина Смедеревац, и ученица другог разреда, Оливера Шовљански.


    Ивана Димић је пред присутном публиком, коју су чинили ученици Гимназије, њени професори и гости, веома посвећено одговарала на питања која су се односила на њене књижевне почетке, улогу и значају литературе у њеном животу, као и на сам роман, његову форму, тему, подтекст, могућности драматизације и рецепцију, уз занимљиве реминисценције из сфере књижевности и опште културе.


    Сусрет са Иваном Димић је део ”Разговора са добитницима НИН-ове награде” чији је концепт осмислила професорка књижевности, Љиљана Малетин Војводић, док је за организацију и медијску подршку била задужена професорка српског језика Мерима Аранитовић. До сада су гости Гимназије били Слободан Тишма и Драган Великић, као и ранијих година, у оквиру Прозефеста, Милорад Павић, Светислав Басара и Владимир Пиштало.


    Ученици Нађа Добановић, Момчило Росић и Љубица Благојевић интерпретирали су одломак из ”Арзамаса”, а публика је имала задовољство да један одломак прочита и сама ауторка.


    Сусрет
је фотографисала ученица Софија Дамњановић.

    Више о свему можете читати у јунском броју школског часописа ”Бранко”, у којем ће бити објављен интервју који је Ивана Димић дала ученици Милици Драгомировић.


Љиљана Малетин Војводић


Ученици Карловачке гимназије учествовали на 40-том Фрушкогорском маратону

поставио/ла Karlovacka gimnazija 25.04.2017. 04:58

    Ученици Карловачке гимназије учествовали су 22. априла 2017. године на јубиларном 40-том Фрушкогорском маратону. Групу од 35 мотивисаних ученика припремио је и водио професор физичке културе Радован Ковачевић.


11. конкурс за најбољу кратку причу из области научне и епске фантастике

поставио/ла Karlovacka gimnazija 20.04.2017. 04:31   [ ажурирано 21.04.2017. 03:53 ]Карловачка гимназија, Фонд „Филип Француски” из Сремских Карловаца и Издавачка кућа „Весели четвртак” из Београда

 

расписују

 

11.  К  О  Н  К  У  Р  С

 

за најбољу кратку причу из области научне и епске фантастике

 

на ту

 

E, ТУ ЈЕ КВАКА

 

Приче послати до 25. маја 2017. на адресу:

 

Карловачка гимназија

(за Фонд „Филип Француски”)

Трг Бранка Радичевића 2

21205 Сремски Карловци

 

 

Све приспеле радове прегледаће стручни жири и доделити 1, 2. и 3. награду.

Награде се састоје од диплома и комплета књига и стрипова у издању „Веселог четвртка” и Карловачке гимназије.

 

Пропозиције

  1. Право учешћа имају ученици/е гимназија и средњих школа у Србији.
  2. Аутори/ке могу да конкуришу са jеднoм својом причом.
  3. Текст приче куцати словима величине 12 pt у фонту Times New Roman (ћирилица или латиница), обима до две (2) куцане стране.
  4. Причу је неопходно потписати шифром, а име аутора са подацима о разреду,

школи и месту, као и број мобилног телефона, прилажу се у посебну, запечаћену коверту. (Упутство: Причу потписати шифром. Исту шифру написати на малу коверту, у њу ставити папир са исписаним подацима аутора па коверту залепити и заједно је са текстом приче, ставити у већу коверту на коју треба написати горенаведену адресу.)

Приче које не буду правилно шифроване неће се узети у обзир.

 

Желимо вам много лепих прича и успех на конкурсу!1-10 of 326