Ученички парламент

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА шк.2010/2011

 Парламент се током ове школске године састајао редовно – макар једанпут сваког месеца. Прво полугодиште прошло је у раду на кодексу облачења и правилнику понашања у чијем су стварању учествовали представници свих разреда. У циљу бржег и ефикаснијег рада организовано је више ванредних седница, на којима су ученици показали креативност, озбиљност и вољу да допринесу раду школе.

Парламент Карловачке гимназије учествовао је у обнављању Уније средњошколских парламента Новог Сада, чији је назив промењен у Заједница ученичих парламента (ЗУП). У децембру 2010. неколико ученика наше школе (Ђурђија Црвенковић, Анђелка Гемовић, Ноеми Хулала, Јелена Ђумић, Емилија Гагрчин, Уна Радоњић, Дамјан Хрвојевић) учествовало је на вечери страних језика у Лазиној гимназији, на којој  је учествовало још неколико новосадских средњих школа.

У фебруару и марту дошло је до штрајка просветара. Заједница парламената одлучила је да остане по страни, иако је због  превише медијског експонирања председника парламента Лазине гимназије дошло до нежељених догађаја, попут квази шетње против штрајка, која се претворила у нереде. Парламент је на једној од ванредних седница одлучио да неће учествовати у петицијама, шетњама и било каквим активностима уколико би биле реализоване.

На ванредној седници 23.03.2011. представници парламента 1. и 3. разреда одлучили су да се читава смена окупи у школском дворишту ради мирног протеста против ремећења наставе и распореда часова. Циљ протеста био је да се пронађе алтернативно решење како би се задовољили и професори у штрајку али и они професори који га не подржавају, и како би се смислио налин надокнаде изгубљених часова.

 „Ученички парламент Карловачке гимназије је једногласно одлучио да се солидарише са професорима у штрајку. Школски систем, министарство и професори постоје због нас, а чини се да у тренутним догађањима ми највише губимо. Наши професори учинили су много за нас, те ако су они угрожени и ми смо. Пошто физички није изводљиво да се по обустави штрајка надокнади пропуштено градиво, предлажемо да се градиво сажме, како бисмо завршили разреде како доликује. МИ НИСМО СРЕДСТВО ВЕЋ ЦИЉ!“

Успели смо да се нагодимо да професорима и надокнадимо изгубљено градиво.

Осим сарадње са школама у Новом Саду, остварена је и сарадња између председница парламената наше и сомборске гимназије, те су представници нашег парламента гостовали су на Ноћи гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору, где је троје ученика (Јелена Цветковић, Дамјан Хрвојевић, Емилија Гагрчин) извело преформансе на српском, француском, немачком, руском, португалском и норвешком језику.

Током зиме и пролећа био је актуелан фото-конкурс са темом „Зима“. Конкурс је затворен у фебруару, али је изложба одржана тек у мају – због техничких проблема. Професор Ловрић је помогао у реализовању пројекта.

Парламент је средином године почео да користи Фејсбук као средство комуникације, што се испоставило много ефикасније од књиге обавештења.

Крајем марта су одабрани нови представници парламента. За председницу изабрана је Бранислава Веселиновић, за подпредседницу Софија Мерц, а за записничара Марио Перовић.

На седници парламента одржаној 16.06.2011. присуствовали су само представници парламента других разреда: Милан Бајчетић и Марко Бокшић, Бојана Шарац и Ана Хриешик, Јелена Стојечкић , Маја Јевтић и Љубица Марковић, Марио Перовић и Александра Прпа и Милица Филиповић и Филип Јурић, као и директор и педагог школе. Тема седница било је анкетирање ученика других разреда о жељеним дестинацијама за екскурзију за 3. разред. Понуђене опције биле су а. Класична Грчка и б. Праг и Беч

На седници 22.06.2011. ученици 3. разреда одлучивали су о матурској екскурзији. Седници је присуствовао и директор школе.  Одлучено је да се иде у северну Италију, изузев III6 (разредни старешина Драгица Помана), који иде на екскурзију у Француску.

 

                                    председница: Емилија Гагрчин/Бранислава Веселиновић

                                    записничар: Дамјан Хрвојевић/Марио Перовић

Comments